KONTAKT

Supernova Maribor

center upravlja družba m2 Centermanagement, d. o. o.

 

Tržaška cesta 7

2000 Maribor

CENTERMANAGER
E-POŠTA
jk@m2.co.at
PROMOCIJE & MARKETING
Mojca Fratina
E-pošta
KONTAKT ZA MEDIJE
Martin Kosaber
E-pošta
INFORMACIJE
Telefon
E-pošta
ADMINISTRACIJA
Lejla Musić
Telefon
E-pošta
DOLGOROČNI NAJEMI
Alenka Faladore
Telefon
E-pošta
VAROVANJE
Roman Debeljak
Telefon
E-pošta
VZDRŽEVANJE
Jure
Telefon
E-pošta